NEW BOOKS

Name
Books in Armenian
Գործավարություն
Գեղարքունիքի մարզ. մրցունակության վերլուծություն
Գործարար միջավայրի ուսումնասիրություն
Դեղերի հոմանիշների ուղեցույց
Երկու ուխտավոր
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ II
Օրենքների մասին արձագանք մարզերից
Մարդու իրավունքների պաշտպանի [ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆ] ազգային հաստատություններ
Հայաստանի գործարար տեղեկատու և դեղին էջեր 2007 ՍՓՅՈՒՌ
Պաշտոնական տեղեկագիր # 20-60
Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի ժողովածու # 8-20
Տարածքային նոր կոդեր 2005 մայիսի 1 - ից
Տարեկան զեկույց 2004 թ. ընթացքում ՀՀ ՄԻ պաշտպանի գործունեության և երկրում ՄԻ ու հիմնարար ազատուիթյունների խախտման մասին Երեւան 2005
Հայաստանի ուսումնական հաստատությունները 2004
Աղքատության Հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր - հարց և պատասխաններ
ՀՀ պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2004
Ես գիտեմ ի՞նչ է Թրեֆիկինգը
Միջազգային քրեական դատարան - Երևան 2005
Մեր որդին եւ ազգային բանակը Երևան 2005
Ժողովրդավարություն, կրթություն և բազմամշակութայնություն -
քաղաքացիության երկընտրանքները գլոբալ աշխարհում
Առողջապահության 2005 պարզեցված պետական բյուջեն
Սոցիալական ապահովագրության և ապահովության պետական ծրագիր
Կրթության 2005 պարզեցված պետական բյուջեն
2005 թ. պարզեցված պետական բյուջեն
ՀՀ լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի իրավական ակտերի տեղեկագիր, # 1, 2, 3, 2005
ՀՀ սահմանադրական դատարան տեղեկագիր # 4 2004 թ. # 1 2005 թ.
Օրենսդրի աշխատանքների առանձնահատկությունները սեմինար
քննարկում նյութերի ժողովածու
Առողջ դատողություններ բարեկեցության ապահովման մասին
Հանրային պատվերների ձևավորումը և կատարումը կամ «Ինչպե
հասկանալ հանրային բյուջեների համակարգը»
Դեպի անկախ կյանք
Հայոց եկեղեցու պատմություն 5 դասարան
Հայոց եկեղեցու պատմություն 4 դասարան
Ազգային սահմանադրություն Հայոց
Ֆինանսական իրավունք
Քաղաքացիական իրավունք
Սահմանդրությունից` սահմանադրություն
Հռոմեական իրավունք
Բաժնետիրական իրավունք
Սահմանդրական մշակույթ. Պատմության դասերը եւ ժամանակի մարտահրավերներ
Գործող օրենքների ժողովածու 2004, գիրք Է
Հայաստանի հարկային օրենսդրություն
50 տիպային պայմանագրեր
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայություն Հատոր 2
Գիտական հոդվածաշար
Ճարտասանություն
Ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ կառավարում + CD
Ինչպես բանակցել ձեր ուզածը ստանալու համար
Ահաբեկչության կանխման վերաբերյալ միջազգային իրավական փաստաթղթեր (ժողովածու)
Միկրոէկոնոմիկա Մենքյու
Մենեջմենթ Սուվարյան
Անգլերեն - հայերեն բառարան Ասմանգուլյան
Պատասխանատվություն - Հարկային և սոցիալական վճարների խախտումների մասին
Հայաստանի քոլոջները, ուսումնարանները եւ վարժարանները - տեղեկատու 2005-2006
Հայաստանի բուհերը - տեղեկատու դիմորդների համար 2005-2006
Հազարամյակի զարգացման նպատակները Հայաստանում - Տեղայնացման Հիմնախնդիրներ
Մարդու իրավունքների պաշտպանի Ազգային հաստատություններ
Տարեկան զեկույց 2004 թ. ընթացքում ՀՀ ՄԻ պաշտպանի գործունեության և երկրում ՄԻ ու Հիմնարար ազատությունների խախտման մասին
ՀՀ ազգային ժողովի գործունեության մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ
Եկեղեցին պատմության մեջ
Անգլերեն - հայերեն հոմանիշների բարառան
Օրենսդրական համապատասխանեցման մեթոդաբանություն հատոր 2
Կառավարում և օրենսդրություն
Books in English
Transnational corporation
In Larger freedom
International Investment Agreements
E – commerce and Development Report 2002
Transport of dangerous Goods
The World Almanac and book of Facts 2005
Helsinki Monitor
AIDS and HIV Infection
Human Rights Education in the Central and Eastern Europe
A Guide for NGOs
Paying the Price
Human Rights Brief, Volume 12, issue 2 (2005)
Oxford Advanced Learnenr’s Dictionary
Книги на русском
Журналистам от журналистов
Бизнес – Каталог и Жёлтые страницы Армении 2007
Криминалистика в схемах
Гражданский процесс – особенная част – Учебное пособие
Гражданский процесуальное право
Уголовный процесс
Криминалогия: Краткий учебный курс
Уголовное право – Особенная част
Судебная медицина – Для юридическах вузав
Финансовое право учебник
Гражданское право Том 1 учебник
Гражданское право Том 2 учебник
Гражданское право Том 3 учебник
Уголовное право. Особенная част в схемах
История политических и правовых учений учебник
История политических и правовых учений 4- издание
Теория государства и права. Учебник для вузов 3- издание
Общая теория права и государства. Учебник для вузов
Происхождение государства и права
Христианские корни современного права 2002
Новый русско – английский словарь. Около 170000 слов и словосочетаний
Новый англо – русский словарь. 170000 слов
Филасофия права Краткий словарь