As of Friday 27th of May 2016 02:17:32 AM , the total amount of the donations received before, during and after the telethon makes 3061800 drams ( 12248 stones). According to the draft estimationg, 440.880.000 drams or 1 763 520 stones are needed for the construction of the AHRS building.

News


ՄԵԿՆԱՐԿԵՑ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՆԵՐԿՐՎՈՂ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐԸ

Date : 2016-04-13

... Read More »

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆՎԵՐՆԵՐ ՀԱՆՁՆՎԵՑԻՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ

Date : 2016-03-31

... Read More »

THE UN DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION NGO RELATIONS AND ADVOCACY SECTION HAS APPROVED THE ACRPC 2015 ANNUAL REVIEW

Date : 2016-02-15

Recently the United Nations Department of Public Information (UN DPI) NGO Relations and Advocacy Section informed from the UN New York Headquarters that the Armenian Constitutional Right-Protective Centre’s Annual Review 2015 has been successfully submitted and approved. ACRPC is associated with the UN DPI since 2002, has special consultative status with the UN Economic and Soc ... Read More »

Press Release November 21, 2015

A UNITED NATIONS CORNER IS OPENED AT VANADZOR HUMAN RIGHTS LIBRARY

Date : 2015-11-21

Recently the Armenian Constitutional Right-Protective Centre (ACRPC) hosted Ms. Armine Haladjian, Head of the UN Department of Public Information (DPI) Armenian Office; Ms. Hasmik Sargsyan, UN Librarian; Ms. Arax Babayan, Administrative assistant and Ms. Alex Fox, volunteer from Armenian Diaspora. A meeting was held at Vanadzor Human Rights Library with participation of intellect ... Read More »